Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksową obsługą prawną JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 04 października (środa) 2023 roku do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2023 - [zobacz]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/17 2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/17/2023 - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/16/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac związanych z modernizacją elewacji w pawilonie handlowo-usługowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 września (wtorek) 2023 roku do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/16/2023 - [zobacz]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

2. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/15/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 4 ABC, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 września (wtorek) 2023 roku do godziny 15.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/15/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/15/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/15/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/15/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją elewacji w pawilonie usługowo-handlowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 08 września (piątek) 2023 roku do godziny 13.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2023 zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniających oczekiwania Zamawiającego.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2023 - [zobacz]

2. Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/14/2023 - Przedmianr robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania oferttowego nr ZAP/U/14/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/14/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 4 ABC, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 07 września (czwartek) 2023 roku do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2023 zostało unieważnione z uwagi na brak ofert spełniajacych oczekiwania Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/12/2023

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/12/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie prac budowlanych w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 37A w lokalu handlowo-usługowym "MK Beauty", będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

 Termin składania ofert do 30 czerwca 2023 roku (piątek) do godziny 13.00.

 Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/12/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2023 - przedmiar robót - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

Zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło dnia 30 czerwca 2023 roku po godzinie 13.00. Wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzonych negocjacjach do wykonania usługi wybrano Firmę Handlową "Neptun" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/11/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie świadczenia usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 czerwca 2023 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/11/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/11/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/11/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2023 roku po godzinie 14.00. Wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzonych negocjacjach do wykonania usługi wybrano Pracownię Projektowo Wdrożeniową FASADA z siedzibą w Rydułtowach.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju na działce nr 1087/41 oraz 1088/41 (dawniej działki nr 1033/41) dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15. 

Termin składania ofert do 21 czerwca (środa) 2023 roku do godziny 14.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2023 - [zobacz]

2. Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2023 - Opis techniczny do projektu budowlanego przyłacza kanalizacji deszczowej - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło dnia 21 czerwca 2023 roku po godzinie 14.00. Wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonych negocjacjach do wykonania usługi wybrano ofertę Firmy JANG sp. z o. o z siedzibą w Rybniku.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania prac budowlanych w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 37A w lokalu handlowo-usługowym "MK Beauty", będacym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023 zostało unieważnione z uwagi na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - projekt Umowy - [zobacz]