Ważne informacje

Wizualizacja planowanej inwestycji przy ul. Witczaka.

Strona główna


Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "DASZEK" Sp. z o.o., powołane zostało do życia na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XXXI/536/97 z dnia 22 marca 1997r. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Siedziba Spółki mieści się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15. Jedynym Udziałowcem Spółki jest Miasto Jastrzębie - Zdrój. Do dzisiaj Spółka zrealizowała 5 inwestycji finansowanych głównie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Fundusz ten został w roku 2009 zlikwidowany, co spowodowało wstrzymanie procesu inwestycyjnego. Aktualnie w Spółce, obok procesu zarządzania operacyjnego własnym zasobem nieruchomości trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem środków niezbędnych do realizacji budowy kolejnego budynku wielorodzinnego w dzielnicy Zdrój.